HORY SEVERNÍ INDIE – krajina a lidé

Autor: Ing. Daniel Amcha

Termín: 25.4. - 6.6. 2008 vernisáž pátek 25.4.2008 v 19 hodin

Více informací